بهداشت و درمان
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٢   کلمات کلیدی:

بهداشت و درمان

 

در زمینه بهداشت و درمان ، مکاتبات و مذاکرات حضوری متعددی انجام یافته و اقدامات زیر عملی شده است :

  • جذب پزشکان متخصص در رشته های مختلف مورد نیاز شهر

  • تامین تجهیزات پیشرفته پزشکی برای بیمارستان

  • رفع مشکل درمانگاه تامین اجتماعی

  • راه اندازی مرکز انتقال خون

  • کمک در راه اندازی کلینیک تخصصی قلب توسط یکی از پزشکان متخصص بومی

  • اقدام در جهت حل مشکل  تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان

  • اقدام در جهت ایجاد مرکز آسیب شناسی اجتماعی