نارضايتي تعاوني‌ها از دخالت ها !!
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳   کلمات کلیدی:

نارضايتي تعاوني‌ها از دخالت ها !!

نماينده مردم مشكين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: ادارات كل تعاون حق دخالت در امور داخلي تعاوني‌ها را ندارند.

ولي ملكي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به سياست‌هاي اصل 44 وظيفه دولت كمك به بخش خصوصي و تعاوني است، بنابراين بايد شرايطي فراهم شود كه حضور اين دو بخش، كشور را به سمت رونق اقتصادي پيش برد.
وي با تائيد نارضايتي برخي تعاوني‌‌ها نسبت به دخالت‌هاي اداره كل تعاون استان تهران گفت: شركت‌هاي تعاوني اساسنامه دارند و بايد در چارچوب آن حركت كنند؛ ادارات كل تعاون تنها بايد نقش نظارتي داشته باشند.