جوابيه مهندس ملكي به نامه ي جمعي از جوانان
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

آقای مهندس، ما جمعی از جوانان و دانشگاهيان پر از انرژی و انگيزه هستيم و فکر می کنم حداقل جنابعالی به اين امر اعتقاد داريدکه، در برابر حل مشکلاتمان ناتوان نيستيم، ما می خواهيم ثابت کنيم که مشکلاتمان بدست خودمان حل خواهد شد، بدين مفهوم که ما نياز به قهرمان نداريم، نياز به راهنما و محور داريم. مي دانيم وظيفه و مسئوليت نماينده چيست!چه کارهايی می تواند برای موکلش انجام دهد! تا چه اندازه در مديريت کلان کشور موثر است.ما از جنابعالی کار غير ممکن نمی خواهيم و نمی خواهيم که تمامی مشکلات ما را يک شبه حل کنيد ! نمی خواهيم که باران گنج و ثروت در مشکین نازل کنيد! يا رودهايمان را پر از نوشدارو کنيد! يا مدينه فاضله ای را که محصول خيال پردازی شعرا و نويسندگان است، برايمان به تصوير بکشی!!

 

همچنانکه می دانی جمعيت مشکین شهر و بلکه جمعيت ايران ، جمعيت جوانيست و حق طبيعی جوانان داشتن تفريحگاه و تفرجگاه سالم است که ما جوانان مشکین شهر همواره از داشتن اين حق مسلم، محروم بوده ايم و اين عامل، سبب بروز بسياری از نابسامانی و ناهنجاريها در جامعه ما گشته و می گردد. ما جوانان برای قدم زدن مجبور به معصيت و يا تشويق به آن می شويم. می داني اصلا" مردم مشکین شهر تا حال تفريح سالم را لمس نکرده اند و برای آنها اين مفهوم تعريف نشده است.می دانی خيلی از جوانان ما در معرض فساد، اعتياد و ... هستند و يا دچار آن شده اند.
چاره اندیشی گردد

 

ما انتظار داريم، همشهريان، آبادانی شهرمان را ببينند و با زبان تحسين از شگفتيهای علم و ايمان تو ياد کنند.نه اينکه خدای نکرده با ديده تاسف و پشيمانی از اينکه به تو رای داده اند، به خود بنگرند و باز هم به دنبال قهرمان ديگری باشند و يقينا" تا دنيا هست قهرمان حرف زياد است و قهرمان عمل کم !!! پس تو از زمره قهرمانان عمل باش ! در غير اينصورت به سرنوشت گذشتگان دچار خواهی شد.

 

اگر قصد خدمت به مردم را داری ،يقينا" علم و انديشه ما و دست ايزد منان پشتيبانت خواهد بود ، پس با توکل به خدا قدم در اين راه بگذار.

 

جوابيه مهندس ملكي به نامه ي جمعي از جوانان

 

"من به ايمان و اعتماد و توان اين عزيزان مباهات مي كنم به عنوان يكخادم كوچك كارهاب بزرگي شروع شده است مثل محور گردشگري سبلان انشاء ا... به ثمر خواهد نشست و ما نيز كوتاه نخواهيم آمد انشاء ا..."