افزايش وام ساخت مسكن قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

نماينده مشكين‌شهر درگفت‌وگوباايسنا:
*
افزايش وام ساخت مسكن قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد
*
متوليان، به شيوه جديد سقف وام مسكن را افزايش دهند

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نماينده مردم مشكين‌شهر در خانه ملت گفت: افزايش وام ساخت مسكن علاوه بر افزايش قدرت خريد مردم موجب افزايش مجدد قيمت زمين و مسكن مي‌شود.

ولي ملكي با حمايت از افزايش دو برابري وام ساخت مسكن به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: هر تصميمي كه به افزايش توليد مسكن منجر شود كمكي است براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن.

او هر مكانيزمي كه منجر به كاهش تعداد 5/1 ميليون خانوار فاقد مسكن شود را مفيد دانست و اظهار كرد: ثابت ماندن قيمت مسكن تابعي است از راهكارهاي موثري كه از سوي دولت اتخاذ مي‌شود؛ بايد بررسي شود كه روش‌ها و راهكارهاي اتخاذي، چند درصد بر ثابت ماندن قيمت مسكن موثر هستند. مسوولان دولت و بانك مسكن بايد از ميزان واحدهاي مسكوني ساخته شده از طريق وام‌هاي مسكن آمار دقيق و كاملي گردآوري كنند تا اثربخشي افزايش وام مسكن به دو برابر نيز مشخص شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس آثار مثبت وام 36 ميليون مسكني را بر پيامدهاي منفي آن قالب دانست و اظهار كرد: افزايش دو برابري وام مسكن كمكي است به طبقاتي كه دو سوم مبلغ يك واحد 60 يا 70 متري را در اختيار دارند؛ متوليان بخش مسكن به شيوه جديد تصميم به افزايش سقف وام مسكن داشته‌اند.

نماينده مردم مشكين‌شهر با تاكيد بر اين كه هر تصميمي كه در حوزه مسكن اتخاذ شود موجب افزايش قيمت مسكن مي‌شود، گفت: افزايش دو برابري وام مسكن علاوه بر آن‌كه قدرت خريد متقاضيان را افزايش مي‌دهد ولي به نوبه خود موجب افزايش مجدد قيمت مسكن نيز مي‌شود؛ چرا كه اهرم‌هاي كنترلي خاص زمين و مسكن وجود ندارد. مرجعي براي بازخواست از فروشندگاني كه بسته به شرايط ، قيمت هر متر زمين و مسكن را به صورت دل بخواهي تغيير مي‌دهند، وجود ندارد؛ اين موضوع موجب استمرار نابساماني‌هاي حوزه زمين و مسكن مي‌شود.

ملكي با اشاره به افزايش ناگهاني قيمت خودرو ظرف ماه‌هاي گذشته، گفت: چه اتفاقي در بازار خودرو افتاده كه با وجود گران نشدن چندان قيمت خودرو از سوي خودروسازان، قيمت انواع خودرو چندين هزار تومان گران‌تر شده است. عامل بازار، عامل قدرتمندي است كه شرايط خود را بر بازار مصرف حاكم مي‌كند.