نطق قبل از دستور مورخ 3/3/85

نطق قبل از دستور مورخ 3/3/85

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

 

خداوند در قران كريم مي فرمايد: همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود بياد آوريد كه چگونه دشمن هم بوديد و او ميان دلهايتان الفت ايجاد كرد و به بركت او برادر شديد.

امام سجاد مي فرمايد :خداوندابر محمد و آلش درود فرست و سينه ام را از بيماري حسد سلامت ده  به طوري كه بر هيچ كدام از آفريدگان تو بر نعمتي كه به فضيلت عنايت مي كني حسد نبرم و مرا از آنان قرار ده كه تو را در حال آسايش چنان به اخلاص مي خوانند كه درماندگان مخلص مي خوانند همانا كه تو ستوده و بزرگواري.

اكنون كه دو سال ازعمر مجلس هفتم مي گذرد ديگر عذر و بهانه تراشيدن براي مردم مقبول نخواهد شد زيرا كه مردم عملكرد مجلس و نمايندگان را بازخواني كرده و به قضاوت مي نشينند .

اگر به فرمايش خداوند و دعاي امام سجاد به دقت توجه كنيم اغلب ما

 

 

 

نمايندگان خواهيم ديد شايد بسياري از موضعگيري ها ،تذكر و     اخطارهاي ما براي رضاي خدا و خلق او نبوده است .درست است كه مجلس محل سياست است ولي بايد بدانيم سياست ورزي زياد انسان را

از خدمت رساني محروم ميسازد لذا به عنوان يك همكار كوچك از نمايندگان مي خواهيم بياييد در تذكر واخطار دادن و اتخاذ مواضع بر اساس فرمايش امام سجاد به دور از حب و بعض عمل نمائيم تا وقت مجلس براي طرحها و لوايحي كه به نفع مردم است صرف شود.

سالروز سوم خرداد آزادي خرمشهر را به خانواده معظم شهدا،جانبازان عزيز و آزادگان صبور ،پاسداران ،بسيجيان ،ارتشيان و قواي نظامي و انتظامي و امت شهيد پرور ايران و مردم عزيز شهرهاي مشگين شهر ،لاهرود و رضي مرادلو وروستاهاي تابعه تبريك عرض مي نمايم و بر روح پر فتوح شهداي آزادي درود مي فرستم.

لعنت خدا بر كساني باد كه شيريني اين ايام را به علت بي تدبيري و يا غرض ورزي بر كام ملت ايران بويژه آذري زبانها تلخ كردند جاي بسي تاسف است كه عده اي بي هويت و بي مغز هنوز نمي خواهند  و يا نمي توانند بپذيرند كه آذري زبانها در طول تاريخ ايران زمين حقي بزرگ به گردن ملت دارند .

صفا و صداقت ،تلاش و مجاهدت ،ايمان و شجاعت ،هوش و ذكاوت آذري زبانها سبب شده است كه در عرصه هاي نظامي ،فرهنگي ، سياسي و اجتماعي پيوسته نقش ممتاز داشته باشند .علاوه بر مشاهيردوران هاي مختلف تاريخ ، در قرن حاضر ،علامه طباطبائي ها و علامه اميني ها ،علامه محمد تقي جعفري ها در حوزه فرهنگ و ادب شهداي محراب همچون آيت الله قاضي طباطبائي ،آيت ا... مدني ،شهداي جبهه و جنگ امثال باكري ها و در مسئوليت هاي بالاي نظام اين ملت تابع محض اسلام و تشيع ،جايگاه و نقش ويژه اي داشته و دارند و درست به خاطر اين نقش آفرينيهاست كه دشمنان قسم خورده نظام پيوسته در صدد قرار دادن اين طايفه در مقابل نظام بوده است ولي بايد بدانند آذري هاي ايران جزء لاينفك نظام است و هرگز بهانه به دست فرصت طلبان نخواهد داد.

در اينجا ضمن تاكيد به اجراي اصل 15 قانون اساسي واحقاق حقوق قوميتها به همه رسانه هاي گروهي ،صدا و سيما ،اصحاب قلم و فرهنگ كشور به كليه مديران و مسئولان فرهنگي بالاخص به وزير محترم ارشاد متذكر مي شوم هر گونه اهانت به قوميتها در حكومت اسلامي و در سال پيامبر اسلام قطعا تبعات و عكس العمل شديدي را متوجه اهانت كنندگان خواهد ساخت بويژه نمايندگان آذري زبان ساكت نخواهند نشست . در عين حال آمريكا وكسانيكه از آن طرف آبها نقش آفريني مي كنند بايد بدانند كه آذريها در اول انقلاب غائله هاي متعددي را فرو نشانده و با اين شعار به معركه آفرينها جواب دندان شكني دادند.

آذربايجان اوياخدي          

انقلابا داياخدي

آذربايجان آيريلماز          

دشمن مرامه چاتماز

كه هنوز فرمايش امام خميني در گوشمان طنين انداز است كه فرمود :در مقطع كنوني به طور جد از همه گويندگان ،دست اندركاران و مسئولين كشور و مديران رسانه ها و مطبوعات مي خواهم كه خود را از معركه ها و معركه آفرينی ها دور كنند و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست افكار و انديشه هاي تند نگردند و با سعه صدر در كنار يكديگر مترصد اوضاع باشند.

اينك نقطه نظر خود را بشرح ذيل به استحضار نمايندگان محترم مي رسانم .

1 – دستيابي به علوم وفنون از حقوق مسلم ملتهاست لذا ملت ايران بر اساس اين اصل دستيابي به فن آوري انرژي هسته اي را تا تكميل چرخه كامل توليد اورانيوم غني شده جهت استفاده صلح آميز ادامه خواهد داد وهرگز در اين تصميم تجديد نظر نخواهد كرد لذا آمريكا و كشورهاي اروپايي بايد با به رسميت شناختن اين حق زمينه همكاري همه جانبه را براي ايران فراهم نمايند.

2 – دولت نهم با شعار مهرورزي ،عدالت گستري ،خدمت به بندگان خدا و اعتلاي كشور شكل گرفت ضمن اعتقاد به ماهيت شعارهاي فوق يادآوري مي كنم اينجانب در تاريخ 29/3/83 درست 22 روز بعد از تشكيل مجلس هفتم طي نطقي متذكر شدم بدون پرداختن به توليد و استفاده بهينه از زمين و فن آوري زمينه خدمت رساني فراهم نخواهد شد زيرا كه اعتقاد دارم اشتغال پايدار زماني امكان پذير خواهد شد كه توليد  ناخالص ملي افزايش يابد و سرمايه گذاري در صنايع و واحدهاي توليدي به طور هدفمند صورت گيرد .متاسفانه با روندي كه طرح هاي زود بازده اشتغالزا پيش مي رود شاهد بلاتكليف ماندن سرمايه يا هدر رفت آن خواهيم بود زيرا كه با بدنه بيمار سيستم بانكي امكان ارائه تسهيلات فراهم نخواهد شد .

3 – طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني در آسيب جدي قرار گرفته اند زيرا كه بعلت عدم تامين سرمايه در گردش ،افزايش نرخ ارز اغلب تا 70% ، طولاني شدن بررسي طرح ها در سيستم بانكي و اغلب اعمال نظر هاي شخصي امور كارشناسي و اعتباري بانك ها ،صاحبان واحدهاي صنعتي و يا طرح هاي در حال اتمام دلسرد شده و طرحها با شكست روبرو مي شود .از جمله آنها صنايع كاشي سراميك كه سرنوشتي نظير صنايع نساجي را در پي دارد.

4 – پيشنهاد مي كنم براي حمايت از كشاورزي ،باغداري ، دامداري كليه واحدهاي توليدي صنايع تبديلي و كشاورزي از ماليات معاف شود زيرا كه اين صنايع بخشي از فرآيند توزيع محصولات كشاورزي بدست مصرف كننده مي باشد.

5 – از نمايندگان محترم مي خواهم در بررسي طرح ها و لوايح نگاه سياسي نداشته باشند زيرا كه در كميسيون تلفيق يكي از پيشنهاداتي كه از سوي همكاران ارئه شد در مورد مبلغ 900 ميليارد تومان بودجه در اختيار رئيس جمهور بود متاسفانه اغلب نمايندگان بدون توجه به منافع موجود در پيشنهاد دولت براي استان هاي كوچك ،محروم و توسعه نيافته به پيشنهاد فوق راي مثبت دادند اين امر باعث شد استان هاي بزرگ بيشتر برخوردار شوند و استان هاي محروم در محروميت باشند .

6 – پيشنهاد مي كنم دولت بجاي افزايش بودجه هاي عمراني به بودجه واحدهاي توليدي بويژه مهار آبها و ساختن سدها توجه مي كرد تا كشاورزان و روستائيان با ايجاد درآمد انگيزه اقامت پيدا نمايند.

7 – از وزير محترم نيرو مي خواهم عمليات پروژه زمين گرمايي مشگين شهر را آغاز كنند.

8 – از وزير محترم نيرو و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي مي خواهم نسبت به تامين هزينه ساخت سد احمدبيگلو و شبكه سد سبلان از طريق فاينانس اقدام نمايند. در پايان شعري را بعنوان حسن ختام تقديم ميكنم.

دل به دلبر گر دهي دلبر شوي                      سر به پايش گر نهي سرور شوي

روفنا شو تا بقا يابي تمام                             خاك شو در راه او تا زر شوي

عقل را بگذار و رو ديوانه شو                     تا چو مجنون عاقل ديگر شوي

بر مراد از نعمت الله برخوري                    گر مريد آل پيغمبر شوي

                                                               والسلام عليكم و رحمه ا...

ولي ملكي

/ 0 نظر / 7 بازدید