هر گونه اظهارنظر غير كارشناسانه و بدون برنامه محكوم به شكست است

 

هر گونه اظهارنظر غير كارشناسانه و بدون برنامه محكوم بهشكست است

 

به گزارش خبرخودرو ، عضو كميسيون صنايع گفت : هدف گزاري براي رسيدن به استانداردهاي يورو 2 بسيار خوب است ما هرچه به استانداردهاي جهاني كه آلايندگي كمتري دارند نزديكتر شويم كمك كرديم به سلامت جامعه و محيط زيست ولي بايد هدفگذاري درستي داشته باشيم نمي توان به يكباره خوروهاي موجود را از رده خارج كرد .

ولي ملكي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : زمانيكه ما هنوز توان توليد خودروهايي با استاندارد يورو 2 را نداريم ، اگر هم داشته باشيم كه در عرض دو سال نمي توان آنها را جايگزين خودروهاي قبلي كرد .

وي در ادامه اظهار داشت : لذا هر گونه اظهار نظر غير كارشناسانه و بدون برنامه محكوم به شكست است و موجب نارضايتي و زيان مصرف كننده مي شود .

ولي ملكي در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : الان تصميم بر اين است كه براي همه خودروها چه مصرف بالا داشته باشند و چه مصرف پايين مقدار 3/3 ليتر بنزين اختصاص داده شود ، مردم نيز اين موضوع را پذيرفته اند نمي شود آن موضوع را نقض كرد اينكه بگوييم خودروهاي با مصرف بالا 5 ليتر و خودروهاي با مصرف پايين 2 ليتر بنزين دريافت كنند ، اين كار موجب تشويق خودروسازاني مي شود كه توليداتشان با مصرف بالاست و باعث نااميدي توليدكنندگاني است كه ئخودروهاي با مصرف پايين توليد مي كنند ، اين كار اصلا صحيح نمي باشد لذا نبايد روش موجود را به هم ريخت چرا كه هيچ مكانيزم جايگزيني براي آن نداريم حالا اين كه اين روش اثر بخش بوده يا خير اظهار نظري نمي كنم چون با اين شرايط هنوز مشكل ترافيك حل نشده .

وي براي حل اين معضل پيشنهاد كرد : بايد يك برنامه زماندهي شده داشته باشيم و خودروسازان را موظف كنيم خودشان را به حد استانداردهاي يورو 2 برسانند ، كنترل هم بايد رويش داشته باشيم ، ولو اينكه قيمت خودروهايشان گران تر هم باشد چون ممكن است بر آن بيشتر هزينه كرده باشند و دقت بيشتري براي مكانيزم آن مبذول دارند .

ملكي گفت : در شرايط موجود براي خودروهاي از قبل توليد شده نمي توان كاري انجام داد بايد نهايت تلاشمان را روي خودروهاي توليدي جديد بكنيم .

وي در رابطه با اينكه گزارش تحقيق و تفحص روي خودروسازان اثري داشته و يا خير گفت : من معتقدم چون به طور كامل در مجلس قرائت نشد تا به افكار عمومي برسد ،صرف تحقيق و تفحص نمي تواند موفق باشد آنچه موثر است همان كنترل هايي است كه از طريق موسسه استاندارد و محيط زيست و دولت انجام گيرد و اينكه خودرو سازان به اين باور برسند خودروسازان بزرگي مثل ايران خودرو و سايپا كه به طريقي وابسته به دولت هستند دولت راحت مي تواند اهدافش را عملي كند .

ملكي در پايان اظهار داشت: ما بايد خودروسازي را به عنوان يك صنعت مادر بپذيريم و بها دهيم ، به كيفيت آن بيشتر پرداخته تا در سطح جهاني مطرح شود، ولو اينكه اين كار را انجام نداده ايم ، بايد به عنوان يك هدف در نظر گرفته شود و در آن راه تلاشمان را بكنيم .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید