بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

 

در زمینه بهداشت و درمان ، مکاتبات و مذاکرات حضوری متعددی انجام یافته و اقدامات زیر عملی شده است :

  • جذب پزشکان متخصص در رشته های مختلف مورد نیاز شهر
  • تامین تجهیزات پیشرفته پزشکی برای بیمارستان
  • رفع مشکل درمانگاه تامین اجتماعی
  • راه اندازی مرکز انتقال خون
  • کمک در راه اندازی کلینیک تخصصی قلب توسط یکی از پزشکان متخصص بومی
  • اقدام در جهت حل مشکل  تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان
  • اقدام در جهت ایجاد مرکز آسیب شناسی اجتماعی 
/ 0 نظر / 8 بازدید