۳۵ميليون دلار اعتبارارزى براى احداث كارخانه سيمان مشكين شهر اختصاص يافت

۳۵ميليون دلار اعتبارارزى براى احداث كارخانه سيمان مشكين شهر اختصاص يافت
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس از اختصاص ۳۵ميليون دلار اعتبار ارزى براى احداث كارخانه سيمان اين شهر خبر داد. به گزارش ايرنا، ولى ملكى گفت: اين كارخانه به عنوان بزرگترين كارخانه سيمان استان اردبيل در بخش مرادلو شهرستان مشكين شهر احداث مى شود.
وى افزود: با احداث اين كارخانه رونق اقتصادى اين منطقه محروم شتاب گرفته و زمينه اشتغال بيكاران در آن فراهم خواهد شد. ملكى در اين جلسه بر لزوم آغاز مطالعات بهسازى و بازسازى سد اينچه سو براى تامين آب آشاميدنى و زراعى روستاهاى پايين دست اين شهرستان تاكيد كرد.
/ 0 نظر / 20 بازدید