در تخصيص اعتبارات استاني ضريب محروميت مشكين شهر لحاظ نمي‌شود

مهندس ولي ملكي:

 در تخصيصاعتبارات استاني ضريب محروميت مشكين شهر لحاظ نمي‌شود

 

نماينده مردم مشگين شهر در مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه گفت: در تخصيصاعتبارات استاني ضريب محروميت هر شهرستان لحاظ مي‌شود، ولي ضريب محروميت اينشهرستان امسال ناديده گرفته شده است.

 

  ولي ملكي  روزشنبه در نشست اعضاي شوراري اداري اين شهرستان گفت: توسعه گازرساني، تامين منابع مالي آب روستايي، حذف نقاظ حادثه خيز،ايجاد ايستگاه راديويي و تجديد نظر درپرداخت حق بيمه محصولات كشاورزي را ازخواسته‌هاي مهم اهالي شهرستان دانست و بر لزوم تسريع در احداث سد احمد بيگلو وكارخانه سيمان مشگين شهر تاكيد كرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید