راه های مواصلاتی رگهای حیاتی کشور هستند

                      راه های مواصلاتی رگهای حیاتی کشور هستند

راه و ترابری

 

در مورد راههای ارتباطی شهرها و روستاهای شهرستان اقدامات متعددی صورت گرفته که به بعضی از آنها به شرح زیر اشاره می شود:

 

1.              پیشنهاد اعتبار از محل توازن و گردشگری از معاونت محترم عمرانی استاندار طی نامه شماره 1062/م/ج  (22/4/84)

2.              اخذ مبلغ 500000000 تومان از محل یارانه قیر برای آسفالت راههای روستائی

3.              پیگیری اقدام در جهت آزاد سازی مسیر و اجرای تقاطع های همسطح پریخان ونصر آباد

4.              اقدام در جهت مطالعه توسعه راه آهن استان به مشگین شهر و صدور دستور مطالعه توسط جناب آقای خاتمی

5.       اقدام در جهت امتداد جاده ی سرعین قوتور سویی به آبهای معدنی و جنگلهای طبیعی غرب مشگین شهر از طریق مجمع نمایندگان استان و صدور دستور مطالعه از سوی جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به وزارت راه و ترابری

6.       اقدام در جهت چهار بانده شدن راه اردبیل – مشگین شهر که فاز اول آن تا سه راهی صحرا در دست اقدام و فاز دوم آن به طول 55 کیلومتر در دست مطالعه می باشد

/ 0 نظر / 6 بازدید