ملكي: ناامني منطقه صنايع تسليحاتي آمريكا را تقويت مي‌كند

ايجاد ناامني در منطقه و منافع اقتصادي كه آمريكا دنبال مي كند_11

 

ملكي: ناامني منطقه صنايع تسليحاتي آمريكا را تقويت مي‌كند

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آمريكا و وابستگانش هرقدر بتوانند منطقه را ناامن جلوه دهند، در تحريك كشورهاي منطقه و در نهايت فروش بيشتر سلاح و تقويت صنايع تسليحاتي خود موفق تر خواهند بود.

ولي ملكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در حاضر آمريكا با تثبيت قيمتها مواجه شده است و براي تغيير اين وضعيت نيازمند منابع درآمدي جديد و ارزان قيمت است، از سويي نيز در تلاش است تا واحدهاي توليدي خود را فعال نگهدارد و به امكان بيشتر فروش كالاها و خدمات دست يابد.
وي افزود: بخشي از اين اهداف در قالب نظامي و در گروي چنگ زدن به منابع نفتي و غيرنفتي ساير كشورها قابل تحقق مي داند ، لذا ترتيبي اتخاذ مي كند تا هم به مواد خام و منابع استخراجي از معادن كشورهاي منطقه دست يابد و هم با ناامن جلوه دادن منطقه به فروش سلاحهاي توليدي خود بپردازد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: اين شرايط به آمريكا از جهت ديگر نيز كمك مي كند و آن ايجاد اشتغال در حوزه صنايع تسليحاتي و نفتي خويش است.
وي افزود: آمريكا هر آن كشوري را كه در شرايط ناامني به استعمار مستقيم و غيرمستقيم خود در آورد ، امكان به ظاهر توسعه آنها را با كالاهاي آمريكايي فراهم خواهند كرد، لذا عملا يك بازار مصرف نيز براي خود ايجاد مي كنند.
ملكي اساس حمله و لشكر كشي به عراق را دست يابي به منابع نفتي برمي شمرد و افزود: يقين بدانيم كه يكي از اهداف جدي و اساسي آمريكا براي حضور در منطقه بحث دسترسي به منابع عظيم نفتي آن است.
وي به بحث كاهش دلار در برابر يورو اشاره كرد و افزود: شرايط حاضر از اين واقعيت حكايت دارد كه اعتبار امريكا در سطح جهاني با كاهش مواجه شده است و بحثهايي چون برنامه هسته اي ايران و ضعف آمريكا در اين خصوص، اين مساله را تشديد كرده است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: حركتهاي اخير آمريكا در منطقه تلاشهايي براي بازيافتن جايگاه خود در سطح جهان است.

/ 0 نظر / 21 بازدید